Nawet niewielka stłuczka jest niemałym stresem dla kierowcy. Boli ona tym bardziej, gdy niezawiniona przez właściciela pojazdu, spowoduje znaczne zniszczenia auta. Jednak oprócz zwrotu kosztów naprawy, pełne odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje również kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość pojazdu.

Co oznacza utrata wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości handlowej pojazdu oznacza różnicę ceny sprzedaży, jaką można otrzymać za takie samo auto bezwypadkowe i naprawione. Każdy, kto doświadczył uszkodzenia auta w wyniku stłuczki lub wypadku, doskonale zdaje sobie sprawę, że wartość jego samochodu w porównaniu z identycznym modelem, lecz bezwypadkowym, maleje. Nie pomoże tu nawet przywrócenie samochodu do pełnej sprawności technicznej jak sprzed stłuczki. Oczywiste jest, że auta bezwypadkowe są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupujących. Dlatego odszkodowanie za uszkodzenie auta poza kosztami jego naprawy może pokrywać sumę odpowiadającą różnicy wartości samochodu przed wypadkiem i po naprawie.

W jaki sposób ubiegać się o rekompensatę?

Utrata wartości handlowej pojazdu to roszczenie, które przedawnia się dopiero po 3 latach od wystąpienia szkody. Dlatego można zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku od razu lub później. Jednak należy pamiętać, że ubezpieczyciele niechętnie uwzględniają tego typu roszczenia. Każda sprawa powinna być rozstrzygana indywidualnie, ponieważ to m.in. rodzaj i rozmiar uszkodzeń, a także miejsce i sposób naprawy decydują o potencjalnej utracie wartości pojazdu. Właściciel uszkodzonego samochodu powinien udowodnić poniesione straty i ich rozmiar.

W tym celu najlepiej jest zlecić sporządzenie opinii niezależnemu biegłemu, który oceni czy utrata wartości handlowej pojazdu faktycznie miała miejsce, a jeśli tak, to na jaką kwotę. Po otrzymaniu takiej opinii można zgłosić roszczenie do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku. Niestety często ubieganie się o pieniądze trwa długo. Ubezpieczyciele uwzględniają roszczenia tylko w oczywistych wypadkach. Jednak jeśli właściciel pojazdu spotka się z odmową wypłaty świadczenia ze strony ubezpieczyciela, pozostaje droga sądowa, z powołaniem się na sporządzoną opinię biegłego.

Często ubezpieczyciele twierdzą, że zwrot kosztów naprawy, to pełna i wystarczająca rekompensata szkody. Jednak w przypadku naprawy powypadkowej auto zawsze traci na wartości, nawet jeśli odzyska pełną sprawność techniczną. Dlatego, jeśli posiadacz auta jest przekonany, że w jego przypadku miała miejsce utrata wartości handlowej pojazdu, powinien ubiegać się o należne mu odszkodowanie. Pod tym adresem: http://szkodyrzeczowe.pl/szkoda-czesciowa/utrata-wartosci-handlowej/ można również przeczytać więcej na temat utraty wartości handlowej pojazdu.

[Głosów:5    Średnia:4.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ