Jak wygląda test na myśliwego?

Twoją pasją jest łowiectwo?  Żeby legalnie polować musisz mieć uprawnienia myśliwego. Wymagania wcale nie są małe, a egzamin wymaga solidnego przygotowania. Jak zostać myśliwym? Jakie wymagania należy spełnić?

Na te pytania odpowiada zespół strony Odpowiedzi.com.pl.

Jakie zostać myśliwym?

Każdy myśliwy musi być zrzeszony w PZŁ – czyli Polskim Związku Łowieckim. Obecnie w Polsce jest około 120 tysięcy myśliwych, zrzeszonych w kołach łowieckich. Żeby dołączyć do PZŁ należy spełnić następujące warunki:

– pełnoletność

– posiadać obywatelstwo polskie oraz korzystać z pełni praw obywatelskich

– nie być karanym za wykroczenia i przestępstwa wymienionych w prawie łowieckim

– odbyć roczny staż w kole łowieckim

Jako członek Polskiego Związku Łowieckiego możesz przystąpić do egzaminu łowieckiego. Ukończenie szkolenia które organizuje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego i zaliczenie państwowego egzaminu z zakresu łowiectwa, jest podstawą do uzyskania uprawnień myśliwego.

Jak wygląda egzamin na myśliwego?

Egzamin na myśliwego składa się z trzech, różnorodnych etapów.

ETAP I – Test

Część testowa składa się ze 100 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. W tym 30 pytań z zakresu bezpieczeństwa w trakcie polowania i pozostałych 70 z wiedz ogólnej dotyczącej łowiectwa. Opracowane, aktualne pytania i odpowiedzi na test na myśliwego, znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.

ETAP II – Egzamin ustny

Na egzaminie ustnym odpowiadamy przed komisją. Zestawy pytań są stałe od wielu lat. Po kilku lub kilkunastu godzinach nauki masz zaliczenie egzaminu jak w banku.

ETAP III – Egzamin strzelecki

Strzelanie do podstawa pracy zawodowego i hobbystycznego myśliwego. Żeby pozytywnie zaliczyć egzamin należy oddać ustaloną ilość celnych strzałów do różnych celów.

Rzutki – 10 prób, 4 celne strzały na zaliczenie

Makieta przebiegającego zająca – 10 prób, 4 celne strzały na zaliczenie

Strzały do tarczy – 5 prób, 3 celne strzały na zaliczenie

Żeby zaliczyć egzamin należy pozytywnie przejść wszystkie trzy etapy. Przejście do kolejnego etapu egzaminu, daje nam tylko zaliczenie poprzedniej. W przypadku negatywnego wyniku któregokolwiek z punktów, należy powtórzyć egzamin w innym terminie.

Uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu mamy pełne prawo, ubiegać się o pozwolenie na broń myśliwską. Takie pozwolenie możecie uzyskać w policyjnym Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Dokumenty potwierdzające członkostwo w PZŁ, to tylko jeden z potrzebnych do złożenia podania o pozwolenie na broń. Oprócz tego musimy wykonać badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzą, że możemy posiadać broń.

Oprócz tego musicie dostarczyć:

– kserokopię dowodu osobistego

– dwa zdjęcie 3cm x 4cm ( takie jak do dowodu osobistego )

– dowody opłaty skarbowej za dwa dokumenty – decyzję administracyjną organu wydającego pozwolenie na broń palną i zaświadczenie uprawniające do zakupu broni palnej

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ