Bardzo szeroką gamę ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia społeczne, osobowe, do nich zalicza się ubezpieczenie tzw. II filar tj. Otwarty Fundusz Emerytalny.Refrorma emerytalna z 1999 roku wprowadziła wymóg posiadania indywidualnego ubezpieczenia społecznego tj. OFE dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku.Każdy, kto rozpoczyna pierwszą pracę, płatną praktykę i jego składki są odprowadzane do ZUS jest zobowiązany do zawarcia umowy w ramach II filaru.Część naszych składek jest odprowadzana do ZUS a część do OFE. Środki z II filaru są dziedziczone, tzn. w razie naszej śmierci nie przepadają, otrzymuje je osoba przez nas wskazana, jako uposażona lub prawny spadkobierca. Raz w roku OFE wysyła do swoich członków informację o wysokości składek i środków zgromadzonych w ramach naszego ubezpieczenia osobowego. Wysokość naszej emerytury jest zależna od naszych zarobków im więcej zarabiamy tym większa składka jest odprowadzana do OFE i przez to inwestowana. Po wypłacie pierwszych emerytur w ramach II filaru można przypuszczać, że nie będą one wystarczające i nie zapewnią nam godnej starości.

www.poznancitycenter.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ