Urlop wypoczynkowy po wychowawczym

Każdemu rodzicowi (lub prawnemu opiekunowi), który jest jednocześnie zatrudniony przez minimum pół roku w danym zakładzie pracy, przysługuje prawo do wolnego czasu, poświęconego na opiekę nad dzieckiem. Mowa tu o urlopie wychowawczym, z którego korzysta spore grono posiadających potomstwo pracowników. Jest to z pewnością dobre rozwiązanie dla matek, ojców czy opiekunów, którzy chcą zająć się dzieckiem, zamiast np. posyłać do żłobka lub zatrudniać prywatną opiekunkę. Świadczenie to ma jednak ograniczony czas – pojawia się zatem pytanie, co dalej. Wiele osób wykorzystuje wówczas opcję, jaką jest urlop wypoczynkowy po wychowawczym. W takich wypadkach spore grono zainteresowanych nurtuje jednak pytanie, w jaki sposób można go uzyskać i jak nalicza się jego wymiar.

Urlop wypoczynkowy po wychowawczym może zostać udzielony zatrudnionemu, który nabył już prawo do dni wolnych. Całość regulują odpowiednie przepisy, które zawarte są w Kodeksie Pracy oraz licznych rozporządzeniach. Trzeba bowiem pamiętać, że osoby zatrudnione mają każdego roku zapewnioną możliwość odpoczynku od wykonywanych zawodowo czynności. Czas trwania takiego urlopu jest zależny m.in. od stażu pracy. Urlop wypoczynkowy po wychowawczym (trwającym minimum jeden miesiąc) i jego długość wynikają również z dwóch dodatkowych czynników. Pierwszy z nich związany jest z tym, czy urlop wychowawczy zaczął i skończył się w dokładnie tym samym roku. Druga kwestia dotyczy tego, czy pracownik – przed pójściem na urlop wychowawczy – zdążył już wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy (lub jego część) czy też nie.

Na podstawie wymienionych wyżej czynników pracodawca wylicza, ile trwać będzie urlop wypoczynkowy po wychowawczym w przypadku konkretnego zatrudnionego. Wszystko jest więc tu indywidualną sprawą, a całość obliczana jest proporcjonalnie względem danego roku kalendarzowego. Pracodawca, wedle obowiązującego prawa, może zatem obniżyć urlop wypoczynkowy po wychowawczym o jedną dwunastą wraz z każdym kolejnym, pełnym miesiącem kalendarzowym, poświęconym na urlop wychowawczy.

Jeśli pracownik nabył prawo do wypoczynkowego urlopu zanim się on rozpoczął, a jeszcze w tym samym roku powrócił do swojej pracy, nic nie traci. W takim wypadku urlop wypoczynkowy po wychowawczym nie ulega obniżeniu. W momencie, gdy powrót z urlopu wychowawczego będzie miał miejsce dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, wtedy wymiar wypoczynku obliczany jest proporcjonalnie względem czasu zatrudnienia, który pozostał do końca bieżącego roku. Krótko mówiąc – jeśli pierwszego dnia danego roku kalendarzowego pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, wówczas urlop wypoczynkowy następujący bezpośrednio po nim ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Jak widać, urlop wypoczynkowy po wychowawczym, choć często praktykowany, może być dość skomplikowaną sprawą w kwestii obliczenia wymiaru. Najlepiej więc poprosić o pomoc pracodawcę, księgowość lub odpowiedzialną za takie czynności osobę w zakładzie pracy. Pozwoli to wyjaśnić wątpliwości i ustalić, czy urlop wypoczynkowy po wychowawczym przysługuje i ile może trwać.

www.batfinanse.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ